RECORD DETAILS

For pacc NC_008709, see also: b9175, b9952

Add Record To Cart - Printer-friendly version - Close Window
Chaperonin ID: b9174
Chaperonin Group: I
Deposit Date: 2006-06-05
Type: ref
Type strain?: yes
Genus: Psychromonas
Species: ingrahamii
Strain: 37
Lineage: root; cellular organisms; Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Alteromonadales; Psychromonadaceae; Psychromonas
Original ID: -
CUTC ID: -
Nucleotide Genbank Accession: NC_008709
Peptide Genbank Accession: YP_942286
Best FASTA Match: -
Date of FASTA search: -
FASTA identity %: -
Best BLASTP Match: -
Date of BLASTP search: -
BLASTP identity %: -
Source: Genbank
Notes: Type strain synonyms strain 37 = CCUG 51855 = CIP 108865.
Full Nucleotide Sequence:
BLAST this sequence:
cpnDB |
ATGTCTAAAGAAATTAAATTTGGAAATGATTCTCGTAGCAAAATGTTAAACGGCGTTAAT
ATCTTAGCCGATGCAGTTAAAATCACTTTAGGGCCAAAGGGTCGTAATGTTGTGATCGAT
AAAAGTTACGGTGCGCCACAAATTACCAAAGACGGTGTCACGGTTGCTAAAGAAATTGAA
CTGGAAGATAAGTTTGAAAACATGGGCGCACAGATGGTAAAAGATGTTGCGTCACAAACT
AATGATGCTGCCGGTGACGGAACAACAACGGCAACCGTATTGGCGCAGGCTATTATTGCT
GATGGTTTAAAAGCCGTTGCTGCTGGTATGAATCCAATGGATTTAAAACGCGGTATTGAT
CAAACCGTAAAAGCGGCTGTTGCTGAGTTAAAAAAATTATCTACACCTTGTTCAGATTCA
AAAGCCATCACACAGGTAGGCACTATCTCAGCCAACTCGGATCATGAAATTGGTGAAATC
ATTGCGCAAGCGATGCAAAAAGTTGGTAACCAGGGTGTTATCACGGTAGAAGAAGGTCAA
GGTCTAGAAACTGAATTAGACGTGGTTGAAGGTATGCAGTTTGATCGTGGTTACCTGTCT
CCTTACTTTATGACAAATCATGAATCCGGTACGGTTGAACTTGAAAACCCGTATATTTTA
TTAGTTGATAAAAAAATCGGTAATATTCGTGAATTATTGCCTACATTAGAAGCCGTTGCA
AAAGCCTCTAAGCCATTACTGATTATTGCAGAAGATGTAGAAGGTGAAGCATTAGCAACA
TTAGTAGTCAACAATATGCGTGGTATCGTTAAAGTCTGCGCCGTTAAAGCACCTGGTTTT
GGTGATCGCCGTAAAGCAATGTTACAAGATATTGCCACATTAACGGGCGGTACGGTTATC
TCTGAAGAGATTGGTTTGGATATGGAAAAAGTCCAACTTGAAGATTTAGGTCAGGCTAAA
CGTGTTGTGATCAACAAAGATGAAACCACTATTATTGATGGTATTGGTGACGAGTCCGTT
ATCAATGCACGAGTAAGCCAAATTAAACAACAAATTGAAGCTTCCACGTCTGACTACGAT
AAAGAAAAACTGCAGGAACGTTCAGCTAAATTAGCTGGTGGTGTTGCGGTTATTAAAGTT
GGCGCATCCACTGAAGTTGAAATGAAAGAGAAAAAAGATCGCGTAGATGATGCATTGCAT
GCAACACGTGCTGCGGTTGAAGAAGGTGTTGTTGCCGGTGGTGGTGTTGCTCTGGTACGT
GTCGCTGCTATATTAAAAGGCTTAACGGGTGAGAACGAAGATCAGAATGTGGGTATTCGT
GTTGCACTGCGCGCCATGGAAGCACCATTGCGTCAAATCGTAGAAAACTGCGGTGAAGAA
GCTTCTGTTGTAGCAAACAATGTGCGCCAGGGTGAAGGAAACTACGGTTACAATGCAACT
ACAGGTGAATACGGTGATATGTTAGAGATGGGTATTATTGACCCGACTAAAGTAGCCCGT
AGCGCACTGCAGTTTGCTGCATCGGTAGCTGCTCTTATGATCACGACTGAATGTATGATC
ACCGATCGCCCTGTTGCGGCTTCAGCAGCAGCGCCTGATATGGGCGGTATGGGTGGAATG
GGCGGTATGATGTGA
Full Peptide Sequence:
BLAST this sequence:
cpnDB |
MSKEIKFGNDSRSKMLNGVNILADAVKITLGPKGRNVVIDKSYGAPQITKDGVTVAKEIE
LEDKFENMGAQMVKDVASQTNDAAGDGTTTATVLAQAIIADGLKAVAAGMNPMDLKRGID
QTVKAAVAELKKLSTPCSDSKAITQVGTISANSDHEIGEIIAQAMQKVGNQGVITVEEGQ
GLETELDVVEGMQFDRGYLSPYFMTNHESGTVELENPYILLVDKKIGNIRELLPTLEAVA
KASKPLLIIAEDVEGEALATLVVNNMRGIVKVCAVKAPGFGDRRKAMLQDIATLTGGTVI
SEEIGLDMEKVQLEDLGQAKRVVINKDETTIIDGIGDESVINARVSQIKQQIEASTSDYD
KEKLQERSAKLAGGVAVIKVGASTEVEMKEKKDRVDDALHATRAAVEEGVVAGGGVALVR
VAAILKGLTGENEDQNVGIRVALRAMEAPLRQIVENCGEEASVVANNVRQGEGNYGYNAT
TGEYGDMLEMGIIDPTKVARSALQFAASVAALMITTECMITDRPVAASAAAPDMGGMGGM
GGMM
Nucleotide UT Sequence:
BLAST this sequence:
cpnDB |
GCAACCGTATTGGCGCAGGCTATTATTGCTGATGGTTTAAAAGCCGTTGCTGCTGGTATG
AATCCAATGGATTTAAAACGCGGTATTGATCAAACCGTAAAAGCGGCTGTTGCTGAGTTA
AAAAAATTATCTACACCTTGTTCAGATTCAAAAGCCATCACACAGGTAGGCACTATCTCA
GCCAACTCGGATCATGAAATTGGTGAAATCATTGCGCAAGCGATGCAAAAAGTTGGTAAC
CAGGGTGTTATCACGGTAGAAGAAGGTCAAGGTCTAGAAACTGAATTAGACGTGGTTGAA
GGTATGCAGTTTGATCGTGGTTACCTGTCTCCTTACTTTATGACAAATCATGAATCCGGT
ACGGTTGAACTTGAAAACCCGTATATTTTATTAGTTGATAAAAAAATCGGTAATATTCGT
GAATTATTGCCTACATTAGAAGCCGTTGCAAAAGCCTCTAAGCCATTACTGATTATTGCA
GAAGATGTAGAAGGTGAAGCATTAGCAACATTAGTAGTCAACAATATGCGTGGTATCGTT
AAAGTCTGCGCCGTT
Peptide UT Sequence:
BLAST this sequence:
cpnDB |
ATVLAQAIIADGLKAVAAGMNPMDLKRGIDQTVKAAVAELKKLSTPCSDSKAITQVGTIS
ANSDHEIGEIIAQAMQKVGNQGVITVEEGQGLETELDVVEGMQFDRGYLSPYFMTNHESG
TVELENPYILLVDKKIGNIRELLPTLEAVAKASKPLLIIAEDVEGEALATLVVNNMRGIV
KVCAV